Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Kontakt informacije

  • Adresa: Adresa 12, 43000 BJELOVAR
  • tel: +385 43 123 456
  • fax: +385 43 123 456
  • email: info@zavodbj.hr

Preuzimanje:

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije kao javna ustanova osnovan je temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“, broj 76/07), Odlukom Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 007-01/08-07/01, Ur.broj: 2103/1-08-08-01 od 31. 03. 2008. godine. Slijednik je Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je bio ustrojen kao upravno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zavod kao javna ustanova započeo je s radom 01. rujna 2008. godine.

Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).

Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija

Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar

OIB Zavoda: 53990929188

 
Veličina slova
Informacije