PLANOVI U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

OBJAVLJENO: 04. Srpanj 2022

Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

traje od 4. do 18. srpnja 2022. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Zrinski Topolovac u Zrinskom Topolovcu,

Zrinski Topolovac 274, te objavljen na web stranici Općine Zrinski...

Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

OBJAVLJENO: 02. Svibanj 2022

Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije VI. Izmjene i dopune - radni materijali

OBJAVLJENO: 16. Ožujak 2022

 
Veličina slova
Informacije