Obavijest donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

Na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac 24.08.2022. godine donesene su II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac.

Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije VI. Izmjene i dopune - radni materijali

1.

I. TEKSTUALNI DIO: ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO: KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- kart. prikaz broj 1. Korištenje i namjena površina - kart. prikaz broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - kart. prikaz broj 2.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - kart. prikaz broj 2.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad - kart. prikaz broj 3.a Uvjeti...

 
Veličina slova
Informacije