Prostorni plan uređenja grada ili općine temeljni je dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave, te kao takav planira usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada ili općine, u skladu s prostornim planom županije.

Prostorni plan grada ili općine određuje zahvate u prostoru lokalnog značaja.

Prostorni planovi općina i gradova - u izradi

Prostorni planovi općina i gradova