Prostorni plan županije je temeljni dokument prostornog uređenja jedinice regionalne samouprave, te se njime razrađuju ciljevi prostornog uređenja i planira racionalno korištenje prostora u skladu s državnim planom prostornog razvoja i u najvećoj mogućoj mjeri sa susjednim županijama, prostornim razvojem i zaštitom prostora.

Prostorni plan županije određuje zahvate u prostoru županijskog i državnog značaja.

Prostorni plan županije - u izradi

Pojedine faze izrade prostornog plana. Dolazi uskoro!

Prostorni plan županije - pročišćeni

Prostorni planovi županije