Bjelovarsko-bilogorska županija

Prostorni plan županije je temeljni dokument prostornog uređenja jedinice regionalne samouprave, te se njime razrađuju ciljevi prostornog uređenja i planira racionalno korištenje prostora u skladu s državnim planom prostornog razvoja i u najvećoj mogućoj mjeri sa susjednim županijama, prostornim razvojem i zaštitom prostora.

Prostorni plan županije određuje zahvate u prostoru županijskog i državnog značaja.

Prostorni plan županije - u izradi

Pojedine faze izrade prostornog plana. Dolazi uskoro!

Prostorni plan županije - pročišćeni

Prostorni planovi županije

Općine i gradovi

Prostorni plan uređenja grada ili općine temeljni je dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave, te kao takav planira usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada ili općine, u skladu s prostornim planom županije.

Prostorni plan grada ili općine određuje zahvate u prostoru lokalnog značaja.

Prostorni planovi općina i gradova - u izradi

Prostorni planovi općina i gradova