Javna nabava

Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE Sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi…