Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

  • Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
  • Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
  • OIB Zavoda: 53990929188
  • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43 000 Bjelovar
  • Telefon: 043 / 242 - 566
  • Fax: 043 / 246 - 300
  • E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

Javna nabava

  SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) objavljujemo da Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s obrtom za uređenje okoliša ME-RA i odvjetničkim uredom Elvir Purić.

 

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

 

Objava plana nabave i registra ugovora https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 
Veličina slova
Informacije