Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Željko Starčević - predsjednik
Tomislav Šunjić - član
Davor Štefec - član
Tihomir Deželić - član
Elvir Purić - član

Dnevni red sjednica

Zaključci Upravnog vijeća