Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

 • Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
 • Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
 • OIB Zavoda: 53990929188
 • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43 000 Bjelovar
 • Telefon: 043 / 242 - 566
 • Fax: 043 / 246 - 300
 • E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

Prostorni plan

KNJIGA 1.

 

 

 • I. Tekstualni dio:

 

 • II. Grafički dio:

 

 • Kartogrami:

 

 • Kartografi:

 

 

KNJIGA 2.

 

 

 •  
 
Veličina slova
Informacije