Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

  • Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
  • Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
  • OIB Zavoda: 53990929188
  • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43 000 Bjelovar
  • Telefon: 043 / 242 - 566
  • Fax: 043 / 246 - 300
  • E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

A - polazišta

  Naslovna polazišta   a_Posebnosti   b_Položaj   a_Stanovništvo   a_Teritorijalno-politički ustroj   b_Teritorijalno-politički ustroj   b_Gustoća   c_Prirodni prirast   d_Obrazovna struktura stanovništva   a_Naselja   b_Razmještaj naselja   d_Razmještaj naselja   c_Razmještaj naselja   e_Vrijeme max. broja stanovnika   f_urbana preobrazba naselja   g_Važnija središta rada   Tabela   Zemljopisna obilježja   Kategorije koriš. zemljišta   Resuri   Poljoprivreda-turizam   Prometni i vodni sustavi   Elektroopskrba   Plinoopskrba   Groblja-otpad   Glavni cestovni pravci   Zone utjecaja pojedinih   Odvodnja   Plinoopskrba
 
Veličina slova
Informacije