Ustroj i opći akti - ZPUBBŽ

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

  • Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
  • Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
  • OIB Zavoda: 53990929188
  • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43 000 Bjelovar
  • Telefon: 043 / 242 - 566
  • Fax: 043 / 246 - 300
  • E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

Ustroj i opći akti

RAVNATELJ ZAVODA
 
SAŠA KRIŽ, DIPL. ING. ARH
tel: 043/242-562
E-mail: sasa.kriz@zpubbz.hr
 
POMOĆNIK RAVNATELJA
 
DAMIR LIHTER, DIPL. ING. GRAĐ.
tel: 043/242-561
E-mail: damir.lihter@zpubbz.hr
 
PREDSTOJNICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
   
VESNA BANOVIĆ, DIPL. ING. ARH
tel: 043/242-560
E-mail: vesna.banovic@zpubbz.hr
IGOR PAVIČIĆ, DIPL. ING. ŠUM.
tel: 043/242-563
E-mail: igor.pavicic@zpubbz.hr
   
PREDSTOJNICA ODSJEKA ZA INFRASTRUKTURU I INTEGRACIJU PODATAKA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT
   
DRAGICA BAJSIĆ, MAG. ING. ARH.
tel: 043/242-564
E-mail: dragica.cvetkovic@zpubbz.hr
ALENKA BAŠIĆ
tel: 043/242-566
E-mail: alenka.basic@zpubbz.hr
   
STRUČNI SAVJETNIK ZA INFRASTRUKTURU I INTEGRACIJU PODATAKA  
   
GORAN KEPČIJA, MAG. GEOG.
tel: 043/242-565
E-mail: goran.kepcija@zpubbz.hr
 
 
Veličina slova
Informacije