Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije - ZPUBBŽ

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

  • Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
  • Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
  • OIB Zavoda: 53990929188
  • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43 000 Bjelovar
  • Telefon: 043 / 242 - 566
  • Fax: 043 / 246 - 300
  • E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije kao javna ustanova osnovan je temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“, broj 76/07), Odlukom Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 007-01/08-07/01, Ur.broj: 2103/1-08-08-01 od 31. 03. 2008. godine. Slijednik je Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je bio ustrojen kao upravno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zavod kao javna ustanova započeo je s radom 01. rujna 2008. godine.

Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).

Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija

Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar

OIB Zavoda: 53990929188

 
Veličina slova
Informacije