Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

Javni uvid u Prijedlog
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

traje od 4. do 18. srpnja 2022. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Zrinski Topolovac u Zrinskom Topolovcu,

Zrinski Topolovac 274, te objavljen na web stranici Općine Zrinski Topolovac (zrtopolovac.hr).

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

13. srpnja 2022. godine u 11:00 sati,

u Zrinskom Topolovcu, u zgradi Općine Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274

K N J I G A  1.

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- kart. prikaz broj 1 Korištenje i namjena prostora/površina
- kart. prikaz broj 2 Infrastrukturni sustavi i mreže
- kart. prikaz broj 3.1 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora
- kart. prikaz broj 3.2 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
- kart. prikaz broj 4.1 Građevinsko područje - naselje Zrinski Topolovac
- kart. prikaz broj 4.2 Građevinsko područje - naselje Gornji Križ
- kart. prikaz broj 4.3 Građevinsko područje - naselje Jakopovac

K N J I G A 2.

III. PRILOZI

 
Veličina slova
Informacije