Pristup informacijama - ZPUBBŽ

Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i prava na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.

"Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev se podnosi na adresu: Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar ili elektroničkom poštom putem pomoćnih obrazaca objavljenih na web stranici na adresu službenika za informiranje, usmeni zahtjev prima se na zapisnik u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar - I kat ili telefonskim putem tijekom radnog vremena od 8 do 14 sati.

Službenica za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije:

Alenka Bašić - administrativno-računovodstveni referent
Email: alenka.basic@zpubbz.hr
Tel.:043/242-566
Fax: 043/246-300