Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac - ZPUBBŽ

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

traje od 4. veljače do 18. veljače 2019. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati
u zgradi Općine Šandrovac u Šandrovcu, Bjelovarska 6,
te objavljen na web stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr).

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:
u Šandrovcu u zgradi Općine Šandrovac,
Bjelovarska 6 (općinska vijećnica)

15. veljače 2019. godine u 10:00 sati.

K N J I G A  1.

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- broj 1 Korištenje i namjena prostora/površina

- broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije

- broj 2.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad

- broj 3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora

- broj 3.b Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

- broj 4.f Građevinsko područje - naselje Ravneš

- broj 4.g Građevinsko područje - naselje Šandrovac


K N J I G A  2.

III. PRILOZI

 
Veličina slova
Informacije