PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAPELA

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela 

traje od 15. do 29. srpnja 2019. godine,

 

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Kapela u Kapeli, Bilogorska 90,

te objavljen na web stranici Općine Kapela (www.opcina-kapela.hr).

 

Za vrijeme javnog uvida održano je javno izlaganje i to:

- u Kapeli, Bilogorska 90 (općinska vijećnica) 16. srpnja 2019. godine u 9:00 sati.

 

 

KNJIGA 1. 

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA / POVRŠINA

2.A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.B INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV

2.C INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I OTPAD

3.A UVJETI KORIŠTENJA PROSTORA

3.B UVJETI KORIŠTENJA PROSTORA I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA

4.A GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BABOTOK

4.B GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BOTINAC

4.C GRAĐEVINSKO PODRUČJE - DONJI MOSTI

4.Č GRAĐEVINSKO PODRUČJE - GORNJE ZDELICE

4.D GRAĐEVINSKO PODRUČJE - GORNJI MOSTI

4.Đ GRAĐEVINSKO PODRUČJE - JABUČETA

4.E GRAĐEVINSKO PODRUČJE - KAPELA

4.F GRAĐEVINSKO PODRUČJE - KOBASIČARI

4.G GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LALIĆI

4.H GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LIPOVO BRDO

4.I GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NOVA DIKLENICA

4.J GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NOVI SKUCANI

4.K GRAĐEVINSKO PODRUČJE - PAVLIN KLOŠTAR

4.L GRAĐEVINSKO PODRUČJE - POLJANČANI

4.LJ GRAĐEVINSKO PODRUČJE - PRNJAVOR

4.M GRAĐEVINSKO PODRUČJE - REŠKOVCI

4.N GRAĐEVINSKO PODRUČJE - SREDICE GORNJE

4.NJ GRAĐEVINSKO PODRUČJE - SREDNJA DIKLENICA

4.O GRAĐEVINSKO PODRUČJE - SREDNJI MOSTI

4.P GRAĐEVINSKO PODRUČJE - STANIĆI

4.R GRAĐEVINSKO PODRUČJE - STARA DIKLENICA

4.S GRAĐEVINSKO PODRUČJE - STARČEVLJANI

4.Š GRAĐEVINSKO PODRUČJE - STARI SKUCANI

4.T GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠIPTARI

4.U GRAĐEVINSKO PODRUČJE - TVRDA REKA

4.V GRAĐEVINSKO PODRUČJE - VISOVI

 

KNJIGA 2.

III. PRILOZI

 
Veličina slova
Informacije