Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac

 

traje od 6. veljače do 20. veljače 2020. godine,

 

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati

u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 150,

te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

 

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

u Hercegovcu, u zgradi Općine Hercegovac,

Moslavačka 150,

13. veljače 2020. godine u 11:00 sati.

 

OBJAVA JAVNE RASPRAVE 

 

KNJIGA 1.

0. OPĆI DIO 

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU 

II. GRAFIČKI DIO:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

2.A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 

2.B INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV 

2.C INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I OTPAD 

3.A UVJETI KORIŠTENJA PROSTORA 

3.B UVJETI KORIŠTENJA PROSTORA I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 

4.A GRAĐEVINSKO PODRUČJE - HERCEGOVAC 

4.B GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ILOVSKI KLOKOČEVAC 

 

KNJIGA 2.

III. PRILOZI 

 
Veličina slova
Informacije