KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

Izrada VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije