KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAPELA

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela 

traje od 15. do 29. srpnja 2019. godine,

 

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Kapela u Kapeli, Bilogorska 90,

te...

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA”

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA" traje od 29. ožujka do 30. travnja 2019. godine.

Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2., svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati,...

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GAREŠNICE

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

traje od 27. ožujka do 10. travnja 2019. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Grada Garešnice u Garešnici, Vladimira Nazora 20A, te objavljen na web stranici Grada Garešnice...

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

traje od 4. veljače do 18. veljače 2019. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Šandrovac u Šandrovcu, Bjelovarska 6, te objavljen na web stranici Općine...

Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela

Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije

K N J I G A 1 .

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAMI

- broj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta - broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta - broj 4.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - broj 4.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski

KARTOGRAFSKI...

Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije