KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

traje od 4. veljače do 18. veljače 2019. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Šandrovac u Šandrovcu, Bjelovarska 6, te objavljen na web stranici Općine...

Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela

Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije

K N J I G A 1 .

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAMI

- broj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta - broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta - broj 4.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - broj 4.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski

KARTOGRAFSKI...

Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije