Pristup informacijama - ZPUBBŽ

Pristup informacijama

Pristup informacijama
Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i prava na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.

"Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev se podnosi na adresu: Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar ili elektroničkom poštom putem pomoćnih obrazaca objavljenih na web stranici na adresu službenika za informiranje, usmeni zahtjev prima se na zapisnik u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar - I kat ili telefonskim putem tijekom radnog vremena od 8 do 14 sati.

Službenica za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije:

Alenka Bašić - administrativno-računovodstveni referent
Email: alenka.basic@zpubbz.hr
Tel.:043/242-566
Fax: 043/246-300