KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

PLANOVI U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

OBJAVLJENO: 26. Srpanj 2017     |     više>>

Javni uvid u

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

traje od 26. srpnja do 25. kolovoza 2017. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Kapela u Kapeli, Bilogorska 90 (općinska vijećnica), te objavljen na web stranici Općine...

Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije

OBJAVLJENO: 31. Svibanj 2017     |     više>>

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivanska

OBJAVLJENO: 31. Svibanj 2017     |     više>>

Izrada Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

OBJAVLJENO: 30. Svibanj 2017     |     više>>

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Rača

OBJAVLJENO: 03. Ožujak 2017     |     više>>

Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

OBJAVLJENO: 03. Ožujak 2017     |     više>>

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUG Grubišnog Polja

OBJAVLJENO: 23. Veljača 2017     |     više>>

OSTALE NOVOSTI