PLANOVI U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

OBJAVLJENO: 24. Studeni 2020

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

traje od 24. studenog do 23. prosinca 2020. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Grada Daruvara u Daruvaru, Trg kralja Tomislava 14, te objavljen na web stranici Grada Daruvara (www.daruvar.hr).

Za vrijeme...

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac

OBJAVLJENO: 12. Veljača 2020

Izrada VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

OBJAVLJENO: 03. Veljača 2020

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAPELA

OBJAVLJENO: 17. Srpanj 2019

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA”

OBJAVLJENO: 04. Travanj 2019

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GAREŠNICE

OBJAVLJENO: 27. Ožujak 2019

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

OBJAVLJENO: 04. Veljača 2019

Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

 
Veličina slova
Informacije