Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 87 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji danas veći broj komunalnih poduzeća čija je djelatnost obavljanje javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. U nastavku su podaci od nadležnih komunalnih poduzeća te podaci iz dokumentacije Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije: Tabela: 4.3. - 4 - t Pokazatelji odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u BBŽ Komunalno poduzeće Područje nadležnosti općina/grad Duljina javne odvodnje (km) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda broj (kom) Kapacitet uređaja za pročišćavanje (ES) Darkom d.o.o. Daruvar 45,0 1 25.000 ES KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Grubišno Polje Grubišno Polje 17,2 - KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Bjelovar. Bjelovar 108 1 Centralni uređaj 100.000 ES 1 biorotor 1.000 ES KOMUNALIJE d.o.o. za komunalne djelatnosti Čazma Čazma Podaci nisu dostavljeni Podaci nisu dostavljeni Čaplin “Čazma“ d.o.o. Čazma Nova Rača Podaci nisu dostavljeni Podaci nisu dostavljeni KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Garešnica Garešnica, Hercegovac Podaci nisu dostavljeni Podaci nisu dostavljeni Izvor podataka: Nadležna komunalna poduzeća i dokumentacija ZPU BBŽ U skladu s Planom upravljanja vodama za 2013. godinu izrađenim od strane Hrvatskih voda, u dijelu koji se odnosi na odvodnju na području Bjelovarsko-bilogorske županije planirani su slijedeći projekti: - izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za sufinanciranje fondova EU, - izgradnja postrojenja za obradu mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Bjelovaru, izgradnja kolektora Bjelovar Istok – faza 3 (Milinovac i Vidikovac), - izgradnja kolektora u naselju Grabovnica u Čazmi, - dogradnja kanalizacijskog kolektora u Donjem Daruvaru, izgradnja kanalizacijskog kolektora u Daruvarskim Vinogradima, - izgradnja kolektora u Siraču, - izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Veliko Trojstvo. 4.4. GOSPODARENJE OTPADOM Temeljni dokument kojim se definira politika i mjere gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj je Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 94/13). Prema Zakonu otpad je svaka tvar ili predmet kojeg posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti, a gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik. Na temelju Zakona o otpadu („Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i tada važećih načela i direktiva Europske unije, 2005. godine usvojena je Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 130/05), a potom 2007. godine i Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine („Narodne novine", broj 85/07, 126/10 i 31/11), kojima se predviđa uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. U međuvremenu, EU Direktiva o otpadu 2008/98/EZ donesena 2008. godine, zamijenila je nekoliko ranijih direktiva, te danas daje pravni okvir za gospodarenje otpadom u Europskoj uniji.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=