Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 84 Tabela: 4.3. - 3 - t Pokazatelji vodoopskrbe u BBŽ Komunalno poduzeće Područje nadležnosti Općina/grad Duljina javne vodoopskrbne mreže (km) Potrošnja pitke vode Napomena Darkom d.o.o. Daruvar, Končanica, Đulovac, Sirač 303,0 101 lit/dan 37 m3/god. - KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Grubišno Polje Grubišno Polje 91,0 130 lit/dan - KAPELAKOM D.O.O. Kapela Podaci nisu dostavljeni Podaci nisu dostavljeni - KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Bjelovar . Grad Bjelovar 229 32990 lit/st. - KOMUNALIJE d.o.o. za komunalne djelatnosti Čazma Čazma, naselja Draganec,Vagovina, Dereza, Grabovnica, te općine Štefanje, Ivanska i Berek Podaci nisu dostavljeni - Podaci nisu dostavljeni - Čaplin Čazma“ d.o.o. Čazma Šandrovac, Veliko Trojstvo, Severin, Nova Rača Podaci nisu dostavljeni - Podaci nisu dostavljeni - KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Garešnica Garešnica, Hercegovac Podaci nisu dostavljeni Podaci nisu dostavljeni - KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o. za komunalne djelatnosti Rovišće Rovišće 30,0 5,71l/god./stan - VELIKI GRĐEVAC D.O.O Veliki Grđevac, Velika Pisanica 54,0 49000 m3 Podaci iz 2012.g Izvor podataka: Nadležna komunalna poduzeća U skladu s Planom upravljanja vodama za 2013. godinu izrađenim od strane Hrvatskih voda, u dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu na području Bjelovarsko-bilogorske županije planirani su slijedeći projekti: a) priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu županije za sve projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. b) projekti magistralnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije: - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Čađavac i Pavlovac; rekonstrukcija vodocrpilišta Grđevica; Glavni dovodni cjevovod Drljanovac - Pavlovac; - Glavni dovodni cjevovod Patkovac - S.Ploščica - V.Trnovitica - Garešnica, II. dionica: S.Ploščica - V.Trnovitica; - Glavni dovodni cjevovod II. faza Patkovac-Daruvar (dionica Končanica - D. Daruvar); Glavni dovodni cjevovod Pehovac - Dežanovac - Duhovi, II. dionica: Dežanovac - Duhovi; Glavni dovodni cjevovod Pehovac - Dežanovac - Duhovi, I. dionica: Pehovac - Dežanovac; - Vodovod naselja Cerina - Grabik - G. Dragičevci - G.Lipovčani - Prnjavorac; Štefanje faza III. za naselja: Štefanje Brijeg, S.Štefanje, Laminac i Daskatica 4.3.2. Sustav javne odvodnje i uređaji za pročišćavanje U proteklom razdoblju izrađena je „Studija zaštite voda Bjelovarsko-bilogorske županije" (VODOPRIVREDNO – PROJEKTNI BIRO d.d., Zagreb 2005.) kojom je analizirano rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=