Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 83 dopremi vode iz vodocrpilišta "Đurđevac", cjevovodom u vlasništvu INA-e, do lokacije "Mješalište" (klorirnica) na granici područja općina Veliko Trojstvo i Šandrovac u blizini vodospremnika "Banov Stol". Vodoopskrbni sustav "Šandrovac" je spojen na Regionalni vodoopskrbni sustav spojem na magistralni cjevovod VS "Banov Stol" – Patkovac kojim se opskrbljuju naselja Ravneš i Kašljavac te se spojnim dijelom tog cjevovoda voda iz vodospremnika "Banov Stol" transportira i prema istočnom dijelu vodoopskrbnog sustava "Šandrovac". Vodoopskrbni sustav "Severin" je spojen na magistralni cjevovod Patkovac - Daruvar, dionica Patkovac – Drijanovac. Model funkcioniranja vodoopskrbe na ovom distribucijskom području formiranje po principu teritorijalno-političkog ustroja (područje općina) i pogonskih uvjeta (mogućnost dobave vode iz vodocrpilišta "Đurđevac" u vlasništvu INA-e). Prema tom modelu formirani su slijedeći vodoopskrbni sustavi / podsustavi na distributivnom području "Šandrovac": - Vodoopskrbni sustav "Veliko Trojstvo" - Vodoopskrbni sustav "Šandrovac" - Vodoopskrbni podsustav "Severin" Kartografski prikaz: 4.3. - 2 - k Magistralni vodoopskrbni cjevovodi u BBŽ Izvor podataka: dokumentacija ZPU BBŽ i Bjelovarsko-Bilogorske Vode d.o.o. Ukupna duljina postojećih magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda na području Bjelovarskobilogorske županije iznosi cca. 178 km. Detaljan prikaz lokalne vodoopskrbne mreže prikazuju općine i gradovi u svojim dokumentima prostornog uređenja te izvješćima o stanju u prostoru. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji danas veći broj komunalnih poduzeća čija je djelatnost obavljanje javne vodoopskrbe. U nastavku su podaci nadležnih komunalnih poduzeća na području Bjelovarsko-bilogorske županije dostavljeni za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=