Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 82 Za područje općine Dežanovac izgrađen je magistralni vodoopskrbni cjevovod Pehovac - Dežanovac - Duhovi kojim će se osigurati opskrba vodom na cijelom području općine. Izgradnja distributivnih cjevovoda je u tijeku. Distribucijsko područje "Garešnica" Distribucijsko područje "Garešnica" teritorijalno obuhvaća područje grada Garešnice te općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Vodoopskrba se temelji vodocrpilištu "Garešnica" ukupno procijenjenog kapaciteta 28 l/s, a toliki je i kapacitet postrojenja za preradu vode. Na području općine Velika Trnovitica izgrađen je mali lokalni vodovod sa crpilištem koje je u vrlo lošem stanju te je opskrbljenost putem ovog sustava praktički zanemariva. Rješenje vodoopskrbe na području općine Velika Trnovitica planirano je spajanjem na Regionalni vodoopskrbni sustav Bjelovarko-bilogorske županije i vodoopskrbni sustav Garešnice. U tijeku izgradnja magistralnog cjevovoda Patkovac - Stara Ploščica - Velika Trnovitica – Garešnica, dionice II : Stara Ploščica - Velika Trnovitica. Opskrbljenost je neravnomjerna, odnosno varira ovisno o urbaniziranosti područja ili stupnju izgrađenosti sustava vodoopskrbe. Model funkcioniranja vodoopskrbe na ovom Distribucijskom području formiranje po principu teritorijalno-političkog ustroja, pogonskim uvjetima u sustavu te dogovorom i sporazumom na lokalnoj razini. Prema tom modelu formirani su slijedeći vodoopskrbni sustavi / podsustavi na Distribucijskom području "Garešnica": - Vodoopskrbni sustav "Garešnica" - centralni (glavni) vodoopskrbni sustav - Vodoopskrbni podsustav "Hercegovac", te je izgrađen i Lokalni vodovod "Velika Trnovitica" Distribucijsko područje "Grubišno Polje" Distribucijsko područje "Grubišno Polje" teritorijalno obuhvaća područje grada Grubišnog Polja. Vodoopskrbni sustav izgrađen je u 7 naselja od kojih su najznačajnija grad Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci i u kojima je visok stupanj opskrbljenosti. Vodoopskrba se temelji na vodocrpilištu "Grubišno Polje" kapaciteta 32,0 l/s. Vodoopskrbni sustav je povezan sa vodoopskrbnim sustavom Veliki i Mali Zdenci. Ovaj vodoopskrbni sustav temelji se na dva crpilišta i to: "Mali Zdenci" ukupnog kapaciteta 18 l/s i "Veliki Zdenci" kapaciteta 14 l/s. Model funkcioniranja vodoopskrbe na ovom distribucijskom području formiranje po principu teritorijalno-političkog ustroja (područje grada Grubišnog Polja) i funkcionira kroz dva međusobno spojena vodoopskrbna sustava: - Vodoopskrbni sustav "Grubišno Polje" - Vodoopskrbni sustav "Mali i Veliki Zdenci" Distribucijsko područje "Veliki Grđevac" Distribucijsko područje "Veliki Grđevac" teritorijalno obuhvaća područja općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica i Nova Rača. Na području općine Nova Rača je izgrađen mali lokalni vodovod sa vodocrpilištem "Nova Rača" koje je u lošem stanju. Vodoopskrbni sustav se temelji zahvaćanju vode na vodocrpilištu "Grđevica" maksimalnog kapaciteta 26 l/s, odnosno postojećeg instaliranog kapaciteta 10 l/s. Model funkcioniranja vodoopskrbe na formiran je po principu teritorijalno-političkog ustroja, pogonskim uvjetima u sustavu te dogovorom na lokalnoj razini. Prema tom modelu formirani su slijedeći vodoopskrbni sustavi / podsustavi na distribucijskom području "Veliki Grđevac": - Vodoopskrbni sustav "Veliki Grđevac" - Vodoopskrbni podsustav "Velika Pisanica", te je izgrađen i - Lokalni vodovod "Nova Rača" Distribucijsko područje "Šandrovac" Distribucijsko područje "Šandrovac" teritorijalno obuhvaća područje općina Veliko Trojstvo, Šandrovac i Severin. Opskrbljenost je neravnomjerna po općinama. Vodoopskrbni sustav se temelji na

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=