Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 81 Distribucijsko područje "Bjelovar" Distribucijsko područje "Bjelovar" obuhvaća područje grada Bjelovara te općina Kapela, Rovišće i Zrinski Topolovac. Vodoopskrbni sustav opskrbljuje se vodom iz vodocrpilišta "Delovi" u slivu rijeke Drave u Koprivničko - križevačkoj županiji. Opskrbljenost na distribucijskom području je neravnomjerna, odnosno varira ovisno o urbaniziranosti područja a vezano s time i izgrađenosti sustava vodoopskrbe. Model funkcioniranja vodoopskrbe na ovom distribucijskom području formiranje po principu teritorijalno-političkog ustroja, te se sustav javne vodoopskrbe odvija kroz slijedeće vodoopskrbne sustave/podsustave: - Vodoopskrbni sustav "Bjelovar", glavni vodoopskrbni sustav - Vodoopskrbni podsustav "Kapela" - Vodoopskrbni podsustav "Rovišće" - Vodoopskrbni podsustav na području općine Zrinski Topolovac je u fazi projektiranja. Kod naselja Jabučeta izgrađen je i mali lokalni vodovod. Distribucijsko područje "Čazma" Distribucijsko područje "Čazma" teritorijalno obuhvaća područje grada Čazme, općina Štefanje, Ivanska i Berek. Model funkcioniranja vodoopskrbe na ovom distribucijskom području formiran je po principu teritorijalno-političkog ustroja te dogovorom i organizacijom na lokalnoj razini prema kojem se transport odnosno osiguranje potrebnih količina vode za općine Štefanje, Ivanska i Berek osigurava iz vodoopskrbnog sustava "Čazma" putem izgrađenog magistralnog cjevovoda Bjelovar - Štefanje - Čazma. Sadašnji način funkcioniranja ovog cjevovoda je da se voda transportira od vodocrpilišta "Milaševac" prema Bjelovaru (Ovaj magistralni cjevovod sastavni je dio Regionalnog vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko - bilogorske županije koji se temelji na zahvatu vode na izvorištima "Delovi" i "Đurđevac" te je njegovom izgradnjom planirano je osiguranje vodoopskrbe općina Štefanje, Ivanska, Rovišće i Berek te rješenje manjka vode za područje grada Čazme). Prema tom modelu formirani su slijedeći vodoopskrbni sustavi / podsustavi na distribucijskom području: - Vodoopskrbni sustav "Čazma" - centralni (glavni) vodoopskrbni sustav - Vodoopskrbni podsustav "Štefanje". - Vodoopskrbni podsustav "Ivanska" - Vodoopskrbni podsustav "Berek". Distribucijsko područje "Daruvar" Distribucijsko područje "Daruvar" teritorijalno obuhvaća područje grada Daruvara te općinama Končanica, Đulovac, Sirač i Dežanovac.. Vodoopskrbni sustav koristi vodu iz dva otvorena zahvata, vodozahvata "Pakra-Sloboština" na rijeci Pakri (Bijeloj) neposredno nizvodno od ušća Sloboštine u Pakru te vodozahvata "Bijela". Na magistralni cjevovod "Bijela - Daruvar" u Pakranima priključuje se vodoopskrbni podsustav Sirač. Vodoopskrbni sustav na području općine Končanica temelji se na dobavi vode spojem na magistralni cjevovod Patkovac- Daruvar, na dionici Zdenci – Končanica. Opskrbljenost je neravnomjerna, odnosno varira ovisno o urbaniziranosti područja ili (ne)izgrađenosti sustava vodoopskrbe. Model funkcioniranja vodoopskrbe na ovom distribucijskom području formiranje po principu teritorijalno-političkog ustroja, pogonskih uvjeta u sustavu i lokacija vodozahvata vode te dogovorom i sporazumom na lokalnoj razini. Prema tom modelu formirani su slijedeći vodoopskrbni sustavi / podsustavi na distributivnom području Čazma: - Vodoopskrbni sustav "Daruvar" - centralni (glavni) vodoopskrbni sustav - Vodoopskrbni podsustav "Đulovac - Bastaji" (temelji se na lokalnim sustavima) - Vodoopskrbni podsustav "Sirač" - Vodoopskrbni podsustav "Končanica"

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=