Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 80 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema postojećeg vodocrpilišta/vodozahvata odnosno potencijalne lokacije ležišta podzemnih voda koje bi po svojoj izdašnosti imalo regionalni značaj. Postojeća veća vodocrpilišta izgrađena kao zahvati podzemnih voda na području županije imaju količine vode dostatne za opskrbu manjih sustava (vodoopskrbni sustavi "Čazma", "Veliki Grđevac", "Grubišno Polje", "Garešnica") te imaju županijsko značenje. S ciljem osiguranja potrebnih količina vode na cjelokupnom području županije i sigurnosti vodoopskrbe, koncepcija razvitka vodoopskrbe na području Bjelovarsko-bilogorske županije zasniva se na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava uz prihvat svih raspoloživih voda duž cijelog prostora županije te dopremu vode iz vodocrpilišta većih kapacitete na području Koprivničko – križevačke županije, odnosno vodocrpilišta „Đurđevac“ i „Delovi“. Ukupna opskrbljenost vodom putem javnih vodoopskrbnih sustava na prostoru Županije, prema podacima Hrvatskih Voda iz 2001. godine je iznosila cca 37 %. Na temelju provedene analize u studiji “Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Bjelovarskobilogorske županije”, Hidroprojekt – ing , Zagreb, 2010. na području Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđeno je da je oko 41,50% stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije priključeno na sustave javne vodoopskrbe te da mogućnost priključenja na javni vodovod ima 59,9%, dok se preostalih 58,5% stanovništva još uvijek opskrbljuje vodom uz korištenje individualnih zahvata ili manjih lokalnih vodovoda. Procijenjeni maksimalni dnevni zahtjevi Županije bi se kretali od 32000 do 39000 m3/dan, odnosno 370 do 380 l/s/dne., kada bi bio priključen ukupan broj stanovnika procijenjen za 2011., 2021. i 2031. god. Minimalna izdašnost svih crpilišta i izvorišta u županiji (uključujući i izvorišta iz Koprivničko - križevačke županije) iznosi 460 do 620 l/s. Kartografski prikaz: 4.3. - 1 - k Priključenost stanovništva na vodoopskrbni sustav u BBŽ Izvor podataka: Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru BBŽ Sadašnji model funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe na području Bjelovarsko-bilogorske županije su distribucijska područja :

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=