Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 78 4.2.2. Cjevovodni promet Plinski sustav Transportni plinski sustav u nadležnosti Plinacro d.o.o. sastoji se od mreže visokotlačnih magistralnih plinovoda, plinovoda za međunarodni transport i spojnih plinovoda ukupne duljine 195,48 km na području Bjelovarsko-bilogorske županije . Distribuciju i izgradnju distribucijskog sustava te priključenje korisnika na plin na području Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja 4 distribucijska poduzeća. U nastavku su podaci od Plinacro d.o.o. i nadležnih distribucijskih poduzeća na području Bjelovarsko-bilogorske županije dostavljeni za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarskobilogorske županije te podaci iz dokumentacije Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije: Tabela: 4.2. - 3 - t Pokazatelji plinske mreže u BBŽ Nadležnost Područje Duljina (km) Udio prema vrsti (%) Magistralni plinovod 191,64 19% Plinacro d.o.o. Bjelovarsko-bilogorska županija 191,64 Spojni plinovod 3,84 0,4% Plinacro d.o.o. Bjelovarsko-bilogorska županija 3,84 Lokalni plinovod 809,56 80,6% Elektrometal – distribucija plina d.o.o. Bjelovar Grad Bjelovar, Rovišće, Nova Rača, Severin, Berek, Ivanska, Štefanje, Kapela, Veliki Grđevac i Velika Pisanica. 412,97* "DARKOM" d.o.o. Grad Daruvar sa prigradskim naseljima, Grad Grubišno Polje sa naseljima Mali i Veliki Zdenci, Općina Sirač, Općina Končanica, Općina Dežanovac 165,0 Čaplin „Čazma“d.o.o. Čazma, Veliko Trojstvo, Šandrovac 157,40* Komunalac Garešnica Garešnica, Hercegovac, Velika Trnovitica 74,19* Sveukupno 1005,04 Izvor podataka Plinacro d.o.o. i lokalni distributeri, dokumentacija ZPU BBŽ Stupanj prosječne opskrbljenosti plinom povećao se u odnosu na proteklo razdoblje, s obzirom da su uložena znatna sredstva u plinofikaciju naselja. Općine Zrinski Topolovac i Đulovac nisu plinoficirane. Detaljan prikaz stanja izgrađenosti lokalne plinovodne mreže daju općine i gradovi u svojim dokumentima prostornog uređenja i izvješćima o stanju u prostoru. U posljednje vrijeme nastavljene su aktivnosti na izgradnji/zamjeni dijelova sustava, a što će trebati planirati i odnosnim prostornim planovima. Naftni sustav Sjeverozapadnim dijelom Bjelovarsko-bilogorske županije položena je trasa dijela Jadranskog naftovoda JANAF-a (Sisak - Virje - Mađarska), sustava za međunarodni transport nafte u oba smjera. Također, izgrađen je i naftovod Ivanić Grad - Bjelovar -Budrovac. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalaze se i naftna polja, od kojih je najveće “Bilogora”, i još 9 manjih polja na području Županije koncesijom su ustupljena INA d.d. Zagreb. Nafta se iz bušotina cijevnom mrežom šalje u sabiralište Šandrovac, gdje se odvaja nafta od slane vode i šalje dalje naftovodom preko Bjelovara prema Ivanić Gradu i Sisku na daljnju preradu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=