Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 77 Kartografski prikaz: 4.2. - 1 - k Visokonaponska elektroenergetska mreža u BBŽ Izvor podataka: HEP - OPS d.o.o. i dokumentacija ZPU BBŽ Za potrebe izrade ovoga Izvješća dobiveni su podaci o duljini srednjenaponske i niskonaponske elektroopskrbne mreže na području Bjelovarsko-bilogorske županije od strane triju HEP Operatora distribucijskog sustava: Elektra Križ, Bjelovar i Koprivnica. Tabela: 4.2. - 2 - t Pokazatelji elektroenergetske mreže u BBŽ Duljina (km) Udio prema vrsti (%) Visokonaponska prijenosna mreža VN (400 kV, 110 kV) 115,8 3,3% HOPS d.o.o. 400 kV 1,8 110 kV 114 Distributivna srednjenaponska mreža SN (35kV, 20 kV, 10 kV) 1.434,0 40,3% ELEKTRA KRIŽ 752,9 ELEKTRA BJELOVAR 670,9 ELEKTRA KOPRIVNICA 10,16 Distributivna niskonaponska mreža NN (0,4 kV) 2.010,8 56,4% ELEKTRA KRIŽ 1091,4 ELEKTRA BJELOVAR 895,00 ELEKTRA KOPRIVNICA 24,4 Sveukupno 3.560,6 Izvor podataka HEP - OPS d.o.o., distribucijska područja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=