Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 76 131/2012). Ovom su Uredbom za područje cijele Države utvrđena mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja. Time su stavljene izvan snage odredbe utvrđene prostornim planovima županija koje se odnose na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i u suprotnosti su s Uredbom (pa tako i gore navedena odredba Prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije ), a svi prostorni planovi trebat će se u prvim sljedećim izmjenama i dopunama uskladiti s ovom Uredbom. Sastavni dio Uredbe je i karta - novi Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture za razdoblje 2011. do 2013. godine, koji samo na području Bjelovarskobilogorske županije predviđa više novih planiranih zona (krugova) za smještaj antenskih stupova u odnosu na zone planirane važećim Prostornim planom Županije. Do donošenja navedenih izmjena i dopuna prostornih planova neposredno će se primjenjivati ova Uredba. 4.2. ENERGETSKI SUSTAVI 4.2.1. Elektroenergetika Područje Bjelovarsko-bilogorske županije je dobro relativno opskrbljeno električnom energijom, koju distribuiraju tri distributera: DP “Elektra” Bjelovar, DP “Elektra” Križ, DP “Elektra” Koprivnica. Najveći dio područja Županije opskrbljuju distributeri iz Bjelovara i Križa, a samo manji sjeverni dio Županije distributer iz Koprivnice. DP “Elektra” Bjelovar distribuira električnu energiju na većem dijelu sjevernog područja Županije. Na tom distributivnom području izgrađene su slijedeće transformacijske stanice: - TS 110/35 kV “Bjelovar”, - TS 110/35 kV “Mlinovac”, - TS 35/10 kV “Bjelovar I” , - TS 35/10 kV “Bjelovar II” , - TS 35/10 kV “Bjelovar III” , - TS 35/10 kV “Mišulinovac” , - TS 35/10 kV “Bulinac” , - TS 35/10 kV “Veliki Grđevac” , - TS 35/10 kV “Ivanska” , - TS 35/10 kV “Predavac” . DP “Elektra” Križ distribuira električnu energiju na južnom dijelu područja Županije. Na tom prostoru izgrađene su slijedeće transformacijske stanice: - TS 110/35 kV “Daruvar”, - TS 35/10 kV “Čazma”, - TS 35/10 kV “Garešnica”, - TS 35/10 kV “Daruvar 1”, - TS 35/10 kV “Daruvar 2 - TS 35/10 kV “Sirač”, - TS 35/10 kV “V. Zdenci” - TS 35/10 kV “Hercegovac”. DP “Elektra” Koprivnica na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema izgrađenih većih transformacijskih stanica. Visokonaponska elektroenergetska mreža obuhvaća dalekovode naponske razine 400 kV i 110 kV u nadležnosti Hrvatski Operator prijenosnog sustava d.o.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=