Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 75 Kartografski prikaz: 4.1. - 7 - k Zračni promet u BBŽ Izvor podataka: dokumentacija ZPU BBZ 4.1.4. Elektroničke komunikacije Poštanski i telekomunikacijski promet osiguran je na području Bjelovarsko-bilogorske županije kroz četiri osnovna segmenta: javne komunikacije u nepokretnoj mreži, javne komunikacije u pokretnoj mreži, sustavi radiokomunikacija i sustavi poštanskog prometa. Prema podacima HAKOM-a zaključno s 6. kolovozom 2013. godine, na području Bjelovarskobilogorske županije nalazi se 84 baznih postaja. Broj lokacija na kojima se nalaze je 69, budući da bazne postaje različitih operatera mogu biti na istom antenskom stupu ili postojećem objektu. Ove lokacije mogu se podijeliti na sljedeći način: a) antenski stupovi u vlasništvu operatera javnih komunikacijskih mreža pokretnih telekomunikacija (VIPnet, Tele2, HT): 43, b) antenski stupovi ostalih infrastrukturnih operatora: 3, c) antenski prihvati na postojećim objektima: 22, d) unutarnji sustavi: 1. S ciljem osiguranja nužnih preduvjeta za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, odnosno samostojećih antenskih stupova, sukladno zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u veljači 2009. godine u III. Izmjene i dopune prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije uvrštene su izmjene kojima su osigurani prostorno planski preduvjeti za gradnju mreže građevina elektroničke pokretne komunikacije, odnosno daljnji razvoj ove djelatnosti, na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Podaci na kojima se temelje prostorno planska rješenja prethodno navedenih izmjena dobiveni su od Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske u suradnji s operaterima, a potvrdila Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. U postupku donošenja navedenih III. Izmjena i dopuna Plana, Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije detaljnije je razradio uvjete za gradnju mreže građevina elektroničke pokretne komunikacije i prilagodila ih svojim regionalnim i lokalnim specifičnostima prostora. Vlada Republike Hrvatske donijela je u studenom 2012. godine novu Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme („Narodne novine", broj

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=