Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 72 4.1.2. Željeznički promet Odlukom o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine", broj 81/06 i 13/07) željezničke pruge razvrstavaju se na pruge od značaja za međunarodni promet, pruge od značaja za regionalni promet i pruge od značaja za lokalni promet. Tabela: 4.1. - 3 - t Pokazatelji mreže željezničkih pruga u BBŽ Pokazatelji mreže željezničkih pruga Duljina željezničkih pruga prema Odluci o razvrstavanju željezničkih pruga (km) sveukupno (km) Pruga od značaja za međunarodni promet (km) Pruga od značaja za regionalni promet (km) Pruga od značaja za lokalni promet (km) 72,40 0,00 0,00 72,40 Duljina željezničkih pruga prema vrsti (km) sveukupno (km) dvokolosječne (km) jednokolosječne (km) elektrificirane (km) 72,40 0,00 72,40 0,00 Udio pojedinih vrsta željezničkih pruga (%) sveukupno (%) dvokolosječne (%) jednokolosječne (%) elektrificirane (%) 100% 0,00 100,00 0,00 Gustoća željezničke mreže - duljina željezničke/površina Bjelovarsko-bilogorske županije (km/m2) Površina Bjelovarsko-bilogorske županije (km2) 2639,14 km2 sveukupno dvokolosječne jednokolosječne elektrificirane 0,27 0,00 0,27 0,00 Izvor podataka: odluke MPPI RH, HŽ infrastruktura Tabela: 4.1. - 4 - t Pokazatelji mreže željezničkih pruga u BBŽ Oznaka pruge Naziv pruge Pruga od značaja za lokalni promet (km) Napomena L 204 Križevci - Bjelovar - Kloštar 26,80 jednokolosječna, neelektrificirana L 205 Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić odvojnica (rasputnica) 45,60 jednokolosječna, neelektrificirana Ukupno 72,40 Izvor podataka: odluke MPPI RH, HŽ infrastruktura Postojeća pruga i željeznička infrastruktura na području Županije je dotrajala, zastarjela i neprimjerena stvarnim potrebama Županije. Iako je zračna udaljenost između Bjelovara i Zagreba samo 65 km, Bjelovar je sa Zagrebom povezan željezničkom prugom duljine 89,2 km. Vožnja tom prugom traje dva sata, a mjestimično je moguća maksimalna brzina 50 km/h. Pripada kategoriji sporednih pruga, a presijecaju je brojne, uglavnom lokalne prometnice. Na trasi pruge uspostavljeno je 39 cestovnih prijelaza koji su dobrim djelom nezaštićeni i predstavljaju sigurnosni problem kako u željezničkom, tako i u cestovnom prometu. Postojeća željeznička infrastruktura je jedan od najnerazvijenijih vidova prometne infrastrukture RH koji se očituje nedostacima u željezničkom sektoru, lošom infrastrukturom, zastarjelim željezničkim voznim parkom, te zastarjelom opremom za signalizaciju i komunikaciju. Zbog navedenog potrebno je obavljati kapitalne remonte na dionicama pruga.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=