Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 71 - jedva zadovoljavajuće stanje cestovne mreže na lokalnoj razini, te manjak nogostupa, - nepostojanje sustava mjesnog, te sve slabiji međumjesni javni prijevoz, te orijentacija stanovništva na vlastita prijevozna sredstva,X Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine („Narodne novine", broj 147/09) planirane su aktivnosti na državnoj razini vezano na izradu studija i istraživanja, dovršenje nužne projektne dokumentacije, te realizaciju planiranog programa izgradnje i održavanja javnih cesta. Nakon proteklog osmogodišnjeg razdoblja ubrzane i intenzivne izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj, u periodu od 2009. do 2012. godine u ograničenim okvirima financiranja, Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2009. do 2012. godine za područje Bjelovarsko-bilogorske županije planirano je sljedeće: a) autoceste: - A 13 (Vrbovec 2 - Bjelovar): izrada projektne dokumentacije i početak radova, b) državne ceste: - obnova D5 - dionica Doljani – Omanovac - obnova D28 - dionica Bjelovar – Patkovac - obnova D43 - dionica Bjelovar – Narta - obnova D45 - dionica V. Zdenci – Hercegovac Prema podacima Hrvatskih cesta d.o.o. nadležnih za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, na području Bjelovarsko-bilogorske županije planiraju slijedeće zahvate na mreži državnih cesta : a) Obilaznica Grada Čazme, (izmještanje državne ceste D43), duljine 3,15 km, b) Istočna obilaznica Bjelovara, duljine 6,7 km, c) Spojna cesta, „Čvor Bjelovar“- A13 – ŽC3044 u duljini od 4,3 km, d) Brza cesta : granica Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica : Daruvar – Lipik u duljini od 32,85 km, e) Autocesta A13 : Bjelovar-Virovitica-Terezino polje, duljine 56,34 km. Od stručnih studija, studija utjecaja na okoliš, projektne dokumentacije i aktivnosti u proteklom razdoblju za područje Bjelovarsko-bilogorske županije , izdvajamo one koji se odnose na cestovni promet od važnosti za Državu i Županiju: - Obilaznica Grada Čazme – izrađeno idejno rješenje, ishođena lokacijska dozvola - Istočna obilaznica Bjelovara - izrađeno idejno rješenje, ishođena lokacijska dozvola - Spojna cesta, „Čvor Bjelovar“- A13 – ŽC3044 - izrađeno idejno rješenje, ishođena lokacijska dozvola - Brza cesta: granica Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH - izrađeno idejno rješenje, - Autocesta A13: Bjelovar-Virovitica-Terezino polje - izrađeno idejno rješenje Studije o utjecaju na okoliš za sljedeće zahvate: - Obilaznica Grada Čazme (VIA PLAN d.o.o., Varaždin) - Istočna obilaznica Bjelovara - Spojna cesta, „Čvor Bjelovar“- A13 – ŽC3044 (VIA PLAN d.o.o., Varaždin) - Brza cesta : granica Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica : Daruvar Lipik (Hidroelektra – projekt d.o.o., Zagreb, lipanj 2009. godine), u tijeku je i ishođenje Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš - Autocesta A13: Bjelovar-Virovitica-Terezino polje (Hidroelektra – projekt d.o.o., Zagreb, rujan 2011. godine)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=