Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 70 Planiranje razvoja cestovne mreže na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini provodi se kroz prostorno plansku dokumentaciju, a u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Programom prostornog uređenje Republike Hrvatske. Na sljedećoj slici daje se prikaz postojećeg i planiranog stanja autocesta, državnih cesta i županijskih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije: Kartografski prikaz: 4.1. - 2 - k Postojeće i planirano stanje cesta u BBŽ Izvor podataka: odluke MPPI RH, dokumentacija ŽUC BBŽ i ZPU BBŽ Prema podacima Zavoda za prostorno uređenje BBŽ, duljina državnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi 254,57 km. U skladu sa Zakonom o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13) sve prometnice koje su ranijim Odlukama o razvrstavanju cesta bile razvrstane kao županijske i lokalne ceste na području gradova s više od 35.000 stanovnika, te prometnice u gradovima koji su sjedišta županija određene su kao nerazvrstane ceste. Slijedom navedenog i u skladu s Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste („Narodne novine", broj 44/12), sve prometnice koje su ranijim Odlukama bile razvrstane kao županijske i lokalne ceste na području Grada Bjelovara, sada su nerazvrstane ceste. Treba, međutim, napomenuti da navedene prometnice u tehničkom smislu i dalje zadržavaju kategoriju županijskih i lokalnih cesta, budući da se nalaze na njihovim trasama. Upravljanje, građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nadležnosti je Županijske uprave za ceste, osim za područja Grada Bjelovara gdje je u nadležnosti grada Bjelovara, odnosno Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu. Osnovna prostorno - razvojna obilježja cestovne infrastrukture na području Bjelovarskobilogorske županije su: - izoliranost u odnosu na ostali državni prostor (zaobilaženje glavnih državnih prometnih pravaca odnosno relativno loše tehničke karakteristike državnih cesta), - preopterećenost dijela gradskih prometnica tranzitnim prometom, te prolazak glavnih državnih cesta kroz centralne dijelove mnogih naselja uz kronični manjak nogostupa,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=