Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 69 4. OPREMLJENOST PROSTORA INFRASTRUKTUROM OD ZNAČAJA ZA BJELOVARSKO-BILOGORSKU ŽUPANIJU 4.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA Unutar hrvatskog državnog teritorija postoje prometni koridori regionalnog i državnog značaja koji prolaze kroz područje Bjelovarsko-bilogorske županije. To su longitudinalni i transverzalni prometni pravci položajem između posavskog i podravskog prometnog koridora. Glavni državni prometni pravci teku paralelno sa županijskim prostorom, ali sjeverno (podravski pravac) ili južno (posavski pravac) od njega. Pravci koji prolaze Županijom zapravo su poveznice ovih pravaca ili "prečice" za manju kilometarsku udaljenost: DC 5 G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani –G.P. St. Gradiška (gr. BiH) DC 26 Čvor Sv. Helena (A4) - čvor Dubrava (A12) - Čazma - Garešnica - Dežanovac - Daruvar (D5) DC 28 Čvor Gradec (A12) - Bjelovar - V. Zdenci (D5) DC 34 Slatina (D69) - D. Miholjac - Josipovac (D2) DC 43 Đurđevac (D2) - Bjelovar - Čazma - čvor Ivanić Grad (A3) DC 45 V. Zdenci (D5) - Garešnica - čvor Kutina (A3). Planiranje razvoja prometnog sustava provodi se u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske (1997.) i Programom prostornog uređenje Republike Hrvatske (1999.). Detaljan opis postojećeg i planiranog prometnog sustava na području BBŽ prikazan je u PP BBŽ i PPUO/G. Stoga će u ovom Izvješću biti riječi o novoizgrađenim dionicama prometne infrastrukture, kao i o studijama i projektima planiranim, započetim ili izrađenim u promatranom razdoblju. 4.1.1. Cestovni promet Odlukom o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine", broj 66/13), javne ceste razvrstane su u autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste. Osnovni pokazatelji izgrađenosti postojeće cestovne mreže na području Bjelovarsko-bilogorske županije daju se u donjoj tablici. Tabela: 4.1. - 1 - t Pokazatelji cestovne mreže u BBŽ Duljina cesta prema skupinama (km) sveukupno (km) autoceste (km) državne ceste (km) županijske ceste (km) lokalne ceste (km) ceste na području gradova s više od 35.000 stanovnika (km) 1462,79 0 254,57 543,32 533,89 131,01 Udio pojedinih vrsta cesta (%) sveukupno autoceste državne ceste županijske ceste lokalne ceste ceste na području gradova s više od 35.000 stanovnika 100% 0% 17,40% 37,14% 36,50% 8,96% Cestovna gustoća - duljina cesta/površina Bjelovarsko-bilogorske županije (km/km2) Površina Bjelovarsko-bilogorske županije (km2) 2639,14 km2 sveukupno autoceste državne ceste županijske ceste lokalne ceste ceste na području gradova s više od 35.000 stanovnika 0,55 0 0,10 0,21 0,21 0,05 Izvor podataka: odluke MPPI RH, dokumentacija HAC, ŽUC BBŽ i ZPU BBŽ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=