Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 73 Planiranje razvoja mreže željezničkih pruga na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini provodi se kroz prostorno plansku dokumentaciju a u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Programom prostornog uređenje Republike Hrvatske. Na slici se daje prikaz postojećeg i planiranog stanja mreže željezničkih pruga na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Kartografski prikaz: 4.1. - 5 - k Željeznički promet u BBŽ Izvor podataka: odluke MPPI RH, HŽ infrastruktura i dokumentacija ZPU BBZ Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. godine („Narodne novine", broj 31/08) kao temeljni strateški dokument na državnoj razini određuje prioritete razvoja, izgradnje, osuvremenjivanja, obnove i održavanja funkcionalnosti željezničkog infrastrukturnog sustava. Prioritetne investicijske aktivnosti u narednom razdoblju odnose se na remonte, održavanje, osuvremenjivanje i novogradnju dionica na međunarodnim prugama, regionalnim prugama i lokalnim prugama. Navedenim Programom željezničke infrastrukture za područja susjedne Zagrebačke i Koprivničko – križevačke županije, u sklopu izgradnje i dogradnje željezničke infrastrukture na željezničkim prugama od značaja za lokalni promet, planira se izgradnja nove željezničke pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno. Izgradnjom navedene željezničke pruge smanjila bi se dužina pruge Zagreb - Bjelovar za 12,7 km, a vrijeme vožnje ispod 1,0 sata. Nastavak te nove dionice na moderniziranu prugu Sv.Ivan Žabno - Bjelovar - Kloštar otvara mogućnost tranzitnog prometa Zagreb - Bjelovar - Kloštar - Osijek, odnosno preusmjeravanje dijela putničkog i teretnog prometa, između metropole i podravskog prometnog koridora, te naročito u putničkom prometu bolju vezu sa Zagrebom. Prema Strateškom planu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013. – 2015. način ostvarenja nove pruge za prigradski promet Sv. Ivan Žabno – Gradec planira se kroz ulaganja u željezničku infrastrukturu kroz projekte financirane iz strukturnih fondova EU. Za navedenu željezničku prugu (Gradec - Sveti Ivan Žabno) ishođena je građevinska dozvola 2009. godine. Ukupna duljina trase pruge iznosi 12,2 km. Uz izgradnju željezničke pruge predviđena je i obnova dvaju kolodvora, gradnja signalizacije i ostalih infrastrukturnih objekata nužnih za prugu predviđenu za vlakove koji voze brzinom od 120 km/h.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=