Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 66 uvijek neprepoznato na domaćem tržištu, ponajprije zbog nedostatka turističke ponude i neprimjerene interpretacije turističkih lokaliteta i atrakcija. Blizina Grada Zagreba, najvećeg središta kontinentalnog turizma, s povoljnim geografskim položajem na turističkim pravcima prema Jadranu, dugoročno je i potencijalno veliko tržište zdravstvenog-lječilišnog, izletničkog, rekreacijskog turizma i ostalih oblika selektivne turističke ponude koje se pokušavaju razvijati na prostoru Bjelovarsko–bilogorske županije. Problemi u razvoju turističke djelatnosti na području Bjelovarsko–bilogorske županiju su niska razina turističke opremljenosti međunarodno relevantnih turističkih resursa, nedovoljna prepoznatljivost i osmišljenost turističkog proizvoda i turističkog brenda, nedovoljno razvijen ruralni turizam, nedovoljno razvijeni selektivni oblici turizma, nedostatan profesionalni kadar, odnosno nedovoljno zaposlenih stručnjaka u sektoru turizma. Budući da smo kontinentalna Županija, statistički registriran turistički promet (ne računajući statistički neregistrirana noćenja ostvarena u Daruvarskim toplica) na cijelom je području relativno ravnomjerno raspoređen tijekom cijele godine. Tabela: 3.7. - 1 - t Broj noćenja u BBŽ (bez Daruvarskih toplica) Bjelovarskobilogorska županija 2004. g. noćenja 2005. g. noćenja 2006. g. noćenja 2007. g. noćenja 2008. g. noćenja 2009. g. noćenja UKUPNO: 22.746 25.129 31.140 33.845 36.801 26.018 Izvor podataka: Turistički master plan BBŽ Tabela: 3.7. - 2 - t Broj noćenja 2009. po Gradovima u BBŽ) TZ GRADA/ OPĆINE Ostvareni broj noćenja u 2009. godini Grad Bjelovar 7.885 Grad Čazma 1.078 Grad Daruvar 14.370 Grad Grubišno Polje 1.369 Grad Garešnica 1.316 U K U P N O 26.018 Izvor podataka: Turistički master plan BBŽ S namjerom da do 2020. godine Županija bude prepoznata kao jedna od vodećih kontinentalnih destinacija Republike Hrvatske, turistički razvoj ističe svoje potencijale kao što su prirodna ljepota, velike šumske površine s tradicijom lovnog, ribolovnog i izletničkog turizma, biciklističke staze, izvori termalne vode, tradicija proizvodnje vina, jedinstveni spoj bilogorskomoslavačke kuhinje uz još brojne lokalne, trenutno ne valorizirane, raznovrsne potencijalne turističke atrakcije. Sve to pokazuje da će turizam postati i strateška grana razvoja gospodarstva, te će se kretati u smjeru povećanja kvalitete života lokalne populacije. To će odraziti ne samo na povećanje primanja već zaposlenih, odnosno otvaranje novih radnih mjesta, već i povećanje raznolikosti i kvalitete društvenog života.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=