Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 65 Nafta i plin se već duže vrijeme u većem obimu iskorištavaju u sjeverozapadnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije (prvenstveno prostor Bilogore), a u novije vrijeme INA je pokrenula nekoliko novih projekata, koji će vjerojatno zahtijevati i određene promjene u prostornoplanskoj dokumentaciji. Kartografski prikaz: 3.6. - 1 - k Eksploatacijska polja ugljikovodika u BBŽ Izvor podataka: Dokumentacija ZPU BBU 3.7. TURIZAM U skladu s principima zaštite okoliša, cjelokupni prostor Bjelovarsko-bilogorske županije, kvaliteta i različitost, posebice prirodne resursne osnove, nude mogućnost uspostavljanja većeg broja različitih, međusobno komplementarnih turističkih doživljaja. Prema ocjeni Razvojne strategije Bjelovarsko–bilogorske županije 2011.-2013. Godine (Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko–bilogorske županije d.o.o.), Bjelovarsko–bilogorska županija ima značajan potencijal za razvoj turizma. Zaštićene prirodne vrijednosti, područja i lokaliteti zaštićenih kulturno-povijesnih dobara, površine pod šumom, očuvani ruralni prostor, lovišta, ribnjaci, vinske ceste, izvori termalnih voda atraktivne su prirodne i kulturne vrijednosti Županije još uvijek nedovoljno iskorištene. Bjelovarsko-bilogorska županija, sukladno svim analizama, prostor je prirodno predodređen za razvoj turizma specijalnih interesa, odnosno zdravstveno-lječilišnog turizma na području grada Daruvara, a to omogućava komercijalizaciju cijelog spektra tematiziranih turističkih doživljaja namijenjenih različitim potrošačkim segmentima (selektivne turističke ponude) tijekom cijele godine. Prirodni resursi Županije, uz već spomenuti zdravstveno-lječilišni turizam koncentriran na području Daruvara, nude brojne mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma, cikloturizma, turizma u ruralnom okruženju, kratkih odmora, izletničkog turizma i ostalih vidova selektivne turističke ponude. No, ne treba zanemariti ni činjenicu da je cijelo područje Bjelovarsko-bilogorske županije još

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=