Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 64 3.6. ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA Mineralne sirovine predstavljaju prirodni resurs od interesa za Republiku Hrvatsku, te imaju njezinu osobitu zaštitu i mogu se iskorištavati isključivo pod uvjetima i na način propisan Zakonom o rudarstvu. Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđene su postojeće lokacije eksploatacijskih polja, na kojima je u proteklom razdoblju bilo moguće provoditi eksploataciju mineralnih sirovina. Posljednjim Izmjenama i dopunama Plana, donesenim 2009. godine, otvorena je mogućnost planiranja novih lokacija za eksploataciju mineralnih sirovina, na području Općina Đulovac, Ivanska i Sirač, s jedne strane, ali je isto tako onemogućeno otvaranje novih eksploatacijskih polja na području Općine Veliko Trojstvo i Grada Čazme, te planirano zatvaranje postojećih (nakon isteka koncesija) na području Grada Čazme, s druge strane. Kartografski prikaz: 3.6. - 2 - k Istražni prostori i eksploatacijska polja mineralnih sirovina u BBŽ Izvor podataka: Dokumentacija ZPU BBU U proteklom Bjelovarsko-bilogorska županija, iako je bilo planirano, nije izradila strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama, odnosno provela inventarizaciju ležišta i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, te utvrdila potencijalnost mineralnih sirovina. Stoga niti u narednom razdoblju vjerojatno neće biti moguće optimalno planirati iskorištavanje mineralnih sirovina na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te će se vjerojatno nastaviti gore opisana praksa neujednačenog i upitnog planiranja iskorištavanja mineralnih sirovina, a koje bi ipak (uz pažljivo planiranje, te provođenje svih mjera zaštite okoliša) moglo biti jedna od važnijih osnova razvoja nekih područja. Značajnije nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina na području Bjelovarsko-bilogorske županije za sada nije bilo.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=