Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 47 3.2. ŠUMARSTVO Sukladno Zakonu o šumama („Narodne novine", broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 68/12, 148/13) šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu. Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo te s opće korisnim funkcijama šuma uvjetuju poseban način upravljanja i gospodarenja. Gospodarenje šumama obuhvaća uzgoj, zaštitu i korištenje šuma te izgradnju i održavanje šumskih prometnica sukladno sveeuropskim kriterijima za održivo gospodarenja šumama, s ciljem ispunjavanja njihove gospodarske, ekološke i socijalne funkcije i pozitivnog utjecaja na kvalitetu života. Šumama u vlasništvu države gospodari poduzeće „Hrvatske šume“ d.o.o., odnosno na području Bjelovarsko-bilogorske županije Uprava šuma podružnica Bjelovar, a privatnim šumama njihovi vlasnici. Bjelovarsko-bilogorska županija uravnotežena je odnosom površine, kvalitete i zdravstvenog stanja šuma i šumskog zemljišta, pa čak i njihovim ravnomjernim prostornim rasporedom tako da praktično svaki grad i veće naselje u neposrednoj okolici ima šumske površine na koje se mogu povezati koridori urbanog zelenila, a sačuvane su i relativno velike površine nizinskih šuma. Najveće šumske površine Županije su na masivima i obroncima Moslavačke gore, Papuka i Bilogore (iznad 220 m nadmorske visine, gotovo potpuno obrasla područja) sa najzastupljenijim šumskim vrstama: običnom bukvom, hrastom kitnjakom, javorom, gorskim jasenom i jelom (na Papuku). Zonalno se nadovezuju šume pobrđa (između 160 i 220 m nadmorske visine) sa najzastupljenijim vrstama: običnom bukvom, običnim grabom, hrastom kitnjakom i ponegdje u depresijama hrastom lužnjakom. Šume nizinskih ekosistema prostiru se uz riječne doline Česme, Ilove i pritoka (između 105 i 160 m nadmorske visine) sa najzastupljenijim vrstama: crnom johom, poljskim jasenom, hrastom lužnjakom i običnim grabom. Kartografski prikaz: 3.2. - 1 - k Gospodarske šume u BBŽ Izvor podataka: dokumentacija ZPU BBZ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=