Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 2. Sustav naselja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 42 gospodarskih, društvenih i kulturnih polazišta i njihovih strateških ciljeva u prostoru. Razvitak javnih službi, tj. njihova struktura, razmještaj i dimenzioniranje, moraju slijediti razvoj i razmještaj njihovih korisnika, i ujedno podizati i poboljšavati standard i kvalitetu života stanovništva. Mreža i sadržaji društvenih djelatnosti razmatrani su analizom važećeg zakonodavstva, prostorno planske dokumentacije, prostornih standarda, procjena, planova i odluka te pitanja važnih za dimenzioniranje pojedinih segmenata mreža. Analiza stanja je dana za glavne skupine pojedinih djelatnosti, iako se unutar tih skupina razlikuju brojne podskupine i još brojnije institucije raznih razina, nadležnosti i uslužnosti te njihov utjecaj u prostoru. Ustanove javnih službi Mreža javnih službi osigurava, u skladu s propisima za sadržaje državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave te ostale upravne službe i institucije, prostorne uvjete rada i razvoja. Na isti način obuhvaćene su i potrebe za pravosudne funkcije (sudovi, odvjetništvo, pravobraniteljstvo, javno bilježničke službe i dr.). Upravne funkcije odgovaraju novom političko-teritorijalnom ustroju u zemlji, odnosno organizaciji lokalne uprave i samouprave, a raspoređene su prema zakonskim i podzakonskim aktima od razine države, županije, preko gradova i općina do pojedinih naselja. Na razini županije obavljaju se poslovi državne uprave i poslovi iz samoupravnog djelokruga koji su propisani odgovarajućim zakonima. Za obavljanje poslova državne uprave i regionalne samouprave na području Bjelovarskobilogorske županije ustrojeni su županijski upravni odjeli i ispostave u središtima gradova. Pravosudne funkcije organizirane su i razmještene u skladu s uspostavljanjem pravosuđa, kao jednog od tri samostalna segmenta hrvatske vlasti, također na temelju zakona i podzakonskih akata i na razini županije, gradova i općina. Prema podacima Ministarstva pravosuđa iz 2013. godine, na području Bjelovarsko-bilogorske županije uspostavljena je mreža pravosudnih tijela koja obuhvaća Županijski sud i Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, Općinske sudove u Bjelovaru i Daruvaru i Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, Trgovački sud u Bjelovaru i Prekršajne sudove u Bjelovaru i Daruvaru. Osnovne škole Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 26 osnovnih škola i Centar Rudolf Steiner u Daruvaru. Bjelovarsko-bilogorska županija osnivač je 21 osnovne škole, 5 škola koje su smještene na području grada Bjelovara osnivač je Grad Bjelovar, a Centru Rudolf Steiner u Daruvaru osnivač je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Prema podacima Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u školskoj godini 2013./2014. osnovnoškolsko obrazovanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije provodi se u 26 osnovnih škola (26 matičnih i 81 područnoj školi), sa ukupno 9344 učenika. Mreža osnovnih škola obuhvaća sve gradove i općine Bjelovarsko-bilogorske županije na način da svaka jedinica lokalne samouprave ima barem jednu osnovnu školu, a najveći broj osnovnih škola nalazi se u gradovima Bjelovaru (5) i Daruvaru (2). Osim redovitih osnovnih škola, na području Županije nalazi se i osnovna škola s posebnim programom u Bjelovaru i osnovne glazbene škole u Bjelovaru, s područnim odjelom u Čazmi, te Daruvaru, s područnim odjelom u Grubišnom Polju , i osnovna glazbena škola pri osnovnoj školi u Garešnici. Obzirom na sadašnju demografsku situaciju i prognozirani daljnji pad broja stanovnika, hitno bi trebalo provjeriti i vjerojatno izmjeniti mrežu osnovnih škola na području BBŽ.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=