Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 2. Sustav naselja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 43 Srednje škole Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 15 srednjih škola, od toga 2 gimnazije, 2 tehničke škole, 1 medicinska škola, 1 ekonomska i birotehnička škola, 1 ekonomska i turistička škola, 1 turističko-ugostiteljska i prehrambena škola, 1 komercijalna i trgovačka škola, 1 obrtnička škola i 3 srednje škole s raznovrsnim obrazovnim programima. Osim općih i strukovnih srednjoškolskih programa, nastava je organizirana i u 2 glazbene škole (Bjelovar i Daruvar). Mreža srednjih škola obuhvaća sve gradove na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Učenički domovi Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluju dva doma za smještaj i prehranu učenika srednjih škola. Učenički dom srednjih škola u Bjelovaru djeluje kao samostalna ustanova, a učenički dom Srednje škole „August Šenoa“ u Garešnici djeluje u sastavu istoimene škole. Ustanove visokog školstva, znanosti i tehnologije Na području Bjelovarsko-bilogorske županije danas djeluje jedna visokoškolska ustanova, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, koja u svom ustroju ima Stručni studij Sestrinstvo i Stručni studij Mehatronika. Ekonomski fakultet Rijeka – nastavni centar Bjelovar i Ekonomski fakultet Zagreb – Sveučilišni studij „Poduzetništvo“ više ne izvode studijske programe u nastavnom centru u Bjelovaru. Kao što se navodi u Izvješću o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012., mrežu visokog školstva potrebno je preispitati, u cilju bolje dostupnosti visokoškolskog obrazovanja i znanstvenog stvaralaštva sveukupnom stanovništvu zemlje. Ustanove kulture i sporta Mreža ustanova za kulturu, informiranje i tjelesnu kulturu obuhvaća biblioteke, kazalište, muzej, javne glazbene ustanove, otvorena ili pučka učilišta, arhiv, javna glasila - televizijske i radio postaje, izdavačke ustanove, umjetničke organizacije, informativne službe, zajednice i udruge tehničke kulture i dr. Na području Županije u funkciji su 2 centra za kulturu, 2 pučka otvorena učilišta, 5 knjižnica i čitaonica, te muzej i likovne galerije. Svojom djelatnošću potiču širenje općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, te zadovoljavaju kulturne potrebe stanovnika na području cijele županije. Bjelovarsko-bilogorska županija brojnim projektima potiče programe u kulturi, s ciljem razvoja i obogaćivanja kulturne ponude na svom području. Županija, također, potiče razvoj javnih potreba u sportu te izgradnju i održavanje sportskih objekata i drugih sadržaja i nekretnina za potrebe sporta, rekreacije, zabave i odmora stanovnika i drugih korisnika. Kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije potiče se rad zajednica i udruga tehničke kulture, te nabavka i održavanje opreme i objekata tehničke kulture od interesa za Županiju, gradove i općine. Zdravstvene ustanove Od zdravstvenih ustanova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje Dom zdravlja Bjelovarskobilogorske županije, Ljekarna Bjelovar, Opća bolnica Bjelovar, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Dom zdravlja u svom sastavu ima: obiteljsku (opću) medicinu, stomatološku zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece, medicinu rada, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, sanitetski prijevoz,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=