Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM AKTIVNOSTI 2. Ocjena potrebe izrade novih i ili id postojećih dokumenata prostornog uređenja na razini BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 130 Za potrebe izrade novog Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županija trebalo bi napraviti: - Bonitetnu kartu poljoprivrednog zemljišta BBŽ obzirom da je važećim prostornim planovima podjela poljoprivrednog zemljišta na planske kategorije (osobito vrijedno, vrijedno, ostalo obradivo tlo i ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište) izvršena temeljem odredbi, smjernica i kriterija PP BBŽ, ali po različitim izrađivačima prostornih planova - Studija odvodnje otpadnih voda BBŽ obzirom na veliko povećanje pokrivenosti vodoopskrbom, te procjenu da je odvodnja otpadnih voda trenutačno možda i najnerazvijeniji infrastrukturni sustav, a da bi se, ukoliko se stručno dobro obradi, znatan dio sredstava mogao povući iz fondova RH i EU - Demografsku studiju BBŽ obzirom da je ista jedna od osnovnih podloga za kvalitetno planiranje prostora (a pogotovo za područja vrlo nepovoljnih demografskih procesa), u slučaju ostvarenja planiranog zapošljavanja djelatnika Zavod bi istu izradio sam - Izmjenu i dopunu Plana gospodarenja otpadom BBŽ izrada istoga više nije obveza županije, ali cijenimo da bi zbog kvalitetne organizacije tog često politički rješavanog, sve važnijeg sustava (i potencijalno prosperitetne gospodarske djelatnosti) bilo poželjno - Elaborat zaštite izvorišta i zahvata pitke voda BBŽ obzirom da za većinu izvorišta i zahvata pitke vode nisu donesene odgovarajuće odluke o zonama sanitarne zaštite a do početka izrade ili najkasnije u tijeku izrade nacrta prijedloga trebalo bi bar do faze nacrta dovesti i izradu svih drugih, temeljem odredbi posebnih zakona zahtijevanih strategije, planova, programa i izvješća (Razvojne strategije BBŽ 2014. - 2020., Turističkog master plana, Strategije razvoja ljudskih potencijala,X), studija utjecaja na okoliš najvažnijih zahvata u prostoru (infrastrukturnih građevina,X).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=