Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 111 Generalni urbanistički plan (GUP) donosio se, temeljem Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskog prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova za naselja u kojima je sjedište županija, Grad Zagreb, te druga naselja koja imaju više od 15.000 stanovnika. Zakon o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine briše obvezu izrade Generalnog urbanističkog plana i ostavlja ih na snazi najdulje deset godina od dana stupanja na snagu Zakona, tj. do 1. listopada 2017. godine. Obzirom da su se u praksi Generalni urbanistički planovi pokazali kao potrebna razina prostornog plana između planskih određenja PPUG-a i Urbanističkog plana uređenja, Ministarstvo ga je „novim“ Zakonom ponovno uvelo u zakonsku regulativu. Tabela: 1.3. - 3 - t Generalni urbanistički planovi u BBŽ IZVORNIK I. i.d. II. i.d. III. i.d. 1 Bjelovar SGGB 07/04 SGGB 03/09 SGGB 06/12 2 Daruvar SGGD 08/04 SGGD 05/12 VAŽEĆI PLANOVI (GUP) GRADOVI R.b. PLANOVI U POSTUPKU IZRADE Izvor podataka: Dokumentacija ZPU BBŽ Tabela: 1.3. - 4 - t Urbanistički planovi uređenja i detaljni urbanistički planovi u BBŽ R.b. GRAD / OPĆINA VAŽEĆI PLANOVI (UPU) R.b. GRAD / OPĆINA VAŽEĆI PLANOVI (DPU) 1 Bjelovar 21 1 Bjelovar 7 2 Čazma 2 2 Čazma 3 Daruvar 1 Daruvar 3 4 Garešnica 1 5 Grubišno Polje 4 6 Severin 1 7 Sirač 2 8 Štefanje 1 9 Veliki Grđevac 1 Izvor podataka: Dokumentacija ZPU BBŽ U tijeku je postupak izrade izmjena i dopuna više urbanističkih planova uređenja na području Grada Bjelovara.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=