Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 110 Tabela: 1.3. - 2 - t Prostorni planovi uređenje općina u BBŽ IZVORNIK I. i.d. II. i.d. III. i.d. 1 Berek SGOB 03/06 I. i.d. 2 Dežanovac SGOD 10/06 SGOD 03/11 3 Đulovac SGOĐ 05/04 SGOĐ 03/09 SGOĐ 01/12 SGOĐ 06/13 4 Hercegovac SGOH 01/04 I. i.d. 5 Ivanska Žup. gl. 10/05 SGOI 02/08 SGOI 03/11 6 Kapela Žup. gl. 09/06 I. i.d. 7 Končanica SGOKo 05/06 SGOKo 03/12 8 Nova Rača Žup. gl. 01/05 I. i.d. 9 Rovišće Žup. gl. 24/06 Žup. gl. 06/12 10 Severin Žup. gl. 02/05 SGOSe 05/12 11 Sirač Žup. gl. 10/06 I. i.d. 12 Šandrovac SGOŠa 23/05 SGOŠa 05/13 13 Štefanje SGOŠt 05/06 14 Velika Pisanica Žup. gl. 02/03 Žup. gl. 12/06 SGOVP06/13 15 Velika Trnovitica SGOVT 02/06 16 Veliki Grđevac SGOVG 03/05 I. i.d. 17 Veliko Trojstvo Žup. gl. 09/04 SGOVTr 03/11 SGOVTr 06/13 18 Zrinski Topolovac Žup. gl. 10/07 VAŽEĆI PLANOVI (PPUO) OPĆINE R.b. PLANOVI U POSTUPKU IZRADE Izvor podataka: Dokumentacija ZPU BBŽ 1.3.2. Ostali dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti gradova i općina U proteklom razdoblju dva su zakona definirala strukturu važećih prostornih planova. Prema Zakonu o prostornom uređenju (N.N. br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) ova razina prostornih planova obuhvaćala je: - generalni urbanistički plan (GUP), - urbanistički plan uređenja (UPU), - detaljni plan uređenja (DPU), - provedbeni urbanistički plan (PUP) preuzet čl. 57. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02). Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) provedbeni dokumenti prostornog uređenja koji se donose na lokalnoj razini su: - urbanistički plan uređenja (UPU), - detaljni plan uređenja (DPU), - provedbeni urbanistički plan (PUP) preuzet čl. 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=