Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 6. Obvezni prostorni pokazatelji _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 100 2.a . 2.b . 2.c. 2.d . 2.e 3. odnosu na ukupnu površinu IGP : Ugostiteljskoturistička namjena Gospodarska namjena – ukupna (proizvodna, poslovna, infrastrukturna, OIE i dr.) Sport i rekreacija Područja posebne namjene Površina groblja Ukupni planirani smještajni kapacitet u TRP 73,9 ha, 7,5% 747,8 ha, 76% 52,6 ha, 5,3% 0 ha, 0% 80,4 ha, 8,2% broj postelja MINT 3. POSTOJEĆA INFRASTUKTURNA OPREMLJENOST 3.1 . PROMETNA INFRASTRUKTU RA A. Cestovni promet 1. Duljina cesta po vrstama: -Autoceste -Državne ceste -Županijske ceste -Lokalne ceste -Ceste u velikim gradovima km 0 254,57 543,32 533,89 131,01 HAC, HC, ŽUC 2. Udio pojedinih vrsta cesta: -Autoceste -Državne ceste -Županijske ceste -Lokalne ceste -Ceste u velikim gradovima % 0 17,4 37,14 36,50 8,96 3. Cestovna gustoća (dužina cesta / površina područja): -Autoceste -Državne ceste -Županijske ceste -Lokalne ceste -Ceste u velikim gradovima km/km2 0 0,1 0,21 0,21 0,05 B. Željeznički promet 1. Duljina pruge prema vrsti: -Jednokolosječne km 72,4 HŽ 2. Udio pojedinih vrsta željezničkih pruga: -Jednokolosječne % 100 3. Gustoća željezničkih pruga (dužina / površina područja): -Jednokolosječne km/km2 0,27 C. Zračni promet 1. Broj letjelišta broj 6 PPUO/G 2. Površina letjelišta ha

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=