Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 6. Obvezni prostorni pokazatelji _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 99 6. OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI Tabela: 6.0. - 1 - t Pokazatelji odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u BBŽ Osnovna tematska cjelina Skupina pokazatelja Pokazatelj Način prikaza Izvor podataka 1. OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA 1.1 . DEMOGRAFSKA STRUKTURA A. Razmještaj i struktura stanovništva 1. 2. 3. Broj stanovnika Indeks kretanja broja stanovnika Prirodni prirast stanovništva 119.764 89,99 -564 DZS B. Razmještaj i struktura domaćinstava 1. 2. 3. Broj domaćinstava Indeks rasta broja domaćinstava Prosječna veličina domaćinstva 41.128 92,90 2,88 DZS 1.2 . SOCIJALNOGOSPODARSKA STRUKTURA Ekonomski razvoj 1. 2. Indeks razvijenosti Stupanj razvijenosti 35,17% I. skupina MRREI 2. STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA 2.1 . OBILJEŽJA SUSTAVA NASELJA Razmještaj, gustoća naselja i naseljenosti 1. 2. 3. Broj naselja Gustoća naselja Gustoća naseljenosti 323 122,39 n/1000 km2 45 st/km2 DZS DGU 2.2 . KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U NASELJIMA A. Površina naselja 1. Površina naselja 263914 ha PPUG/O DZS DGU B. Građevinska područja (GP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Površina GP naselja – ukupno planirana Udio GP u odnosu na ukupnu površinu JLS Udio izgrađenog GP u odnosu na ukupnu površinu JLS Udio neizgrađenog GP u odnosu na ukupno GP Broj stanovnika /ukupna površina GP Broj stanovnika /izgrađena površina GP 16.679,69 ha 6,32% 5,41% 14,34% 7,18 st/ha 8,38 st/ha PPŽ, PPUG/O GUP, UPU, DPU 2.3 . IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA (IZVAN NASELJA) Izdvojena građevinska područja (IGP) 1. 2. Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja – ukupno planirana Površina i udio površine IGP pojedine namjene u 981,24 ha PPŽ, PPUG/O GUP, UPU, DPU

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=