Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 92 - Rijeka Česma HR2001243, - Bilogora HR2001281, - Gornja Garešnica HR2001285, - Livade uz potok Injaticu HR2001220, - Malodapčevačke livade HR2001224, - Ribnjaci Poljana HR2000438, - Rijeka Ilova HR2001216, - Livade kod Grubišnog Polja HR2001293, - Ribnjaci Končanica HR2000437, - Trbušnjak – Rastik HR2000174, - Bijela HR2001403, - Pakra i Bijela HR2001330. Područja očuvanja značajna za ptice - POP; - Bilogora i Kalničko gorje HR1000008, - Ribnjaci uz Česmu HR1000009, - Poilovlje s ribnjacima HR1000010. Zaštićene prirodne vrijednosti: - Regionalni park Moslavačka gora („Narodne novine“ broj 68/11), - Stablo ginka u Daruvaru (Rješenje o zaštiti i upisu u Registar br. 181/1-1967). Prirodne vrijednosti Bjelovarsko-bilogorske županije predviđene za zaštitu po Zakonu o zaštiti prirode: Posebni rezervat ornitološki: - Ribnjaci Končanica, - Ribnjaci Narta, - Ribnjaci Poljana, - Ribnjaci Sišćani i Blatnica. stanišni: - Vlažne livade uz Ilovu, - Vlažne livade uz potok Injaticu. šumske vegetacije: - Šimljanka, - Trupinski gaj. Značajni krajobraz: - Bilogora, - Kanjon rijeke Pakre, - Vrani kamen. Park šuma: - Bedenik, - Julijeva šuma, - Kamenitovac, - Presnjača, - Vranjevina, - Žirovnjak.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=