Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.3. Područja pretežitih djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –33 Struktura bruto domaćeg proizvoda Bjelovarsko-bilogorske županije po djelatnostima: Djelatnost 1990. 1992. 1994. 1997. Industrija 33,64 32,16 27,10 27,67 Poljoprivreda i ribarstvo 31,23 41,91 19,13 30,45 Šumarstvo 3,97 4,95 13,51 …* Građevinarstvo 6,55 4,04 4,69 8,61 Promet i veze 5,00 3,35 11,26 7,10 Trgovina 12,67 8,60 14,80 15,44 Ugostiteljstvo 1,11 0,52 0,53 0,30 Obrtništvo 2,59 1,35 0,79 1,26 Ostalo 3,23 3,12 8,20 9,18 UKUPNO 100,00 100,00 100,00 100,00 (Izvor:: Temeljna statistika Studije) * Ukljućeno je u pokazatelj za područje “Poljoprivreda i ribarstvo”. Županija ima klasičnu industrijsku strukturu u kojoj dominiraju grane tzv. nižih ili srednjih tehnologija. Njihovi proizvodni programi također se mogu definirati kao klasični i to je razlogom pada industrijske proizvodnje. Županija je bilježila zaostajanje za Hrvatskom i u području zaposlenosti (stopa zaposlenosti 29,9%) za 5,7 postotnih poena (računato bez zaposlenih u poljoprivredi). Prema drugoj metodi (uključivši i zaposlene u poljoprivredi) ona je za čak 12,4 postotna poena iznad hrvatskog prosjeka. No, to nikako ne znači da je znatno razvijenija od hrvatskog prosjeka, jer 37,3% stvarno zaposlenog stanovništva u poljoprivredi je pokazatelj nedovoljne razvijenosti. Kretanje strukture zaposlenosti u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije po djelatnostima: Djelatnost 1980. 1984. 1987. 1990. 1992. 1994. 1997. Industrija 39,43 39,97 41,47 40,17 33,33 32,90 31,38 Poljoprivreda i ribarstvo 5,96 9,00 8,86 8,06 8,09 7,16 4,42 Šumarstvo 3,75 3,82 3,48 3,32 3,06 3,23 3,33 Građevinarstvo 8,53 6,88 6,24 5,96 5,76 5,16 5,49 Promet i veze 6,24 5,42 5,71 7,00 8,00 6,91 5,98 Trgovina 9,10 8,23 7,89 7,99 7,60 8,34 8,04 Ugostiteljstvo i turizam 2,97 2,94 2,82 1,69 1,81 1,61 1,28 Obrtništvo 1,92 2,09 1,77 0,52 0,46 0,74 Vlasnici i radnici u obrtu i slobodne profesije 3,23 10,00 12,30 16,70 Ostalo 22,10 21,65 21,76 22,06 21,89 21,65 23,38 UKUPNO: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Struktura (u %) * Podaci su manjkavi, jer nisu statistički obuhvaćeni zaposleni u privatnom sektoru poljoprivrede (Izvor: podaci ureda za statistiku Bjelovarsko-bilogorske županije; Gospodarska studija BBŽ-a) Problem zaposlenosti može biti značajnije ublažen tek modernizacijom i osnaženjem prerađivačkog sektora. Vrijednost ostvarenih bruto investicija u razdoblju od 1990.-1996. godine opadala je po prosječnoj godišnjoj stopi od –2,2%. U 1990. godini investicije su bile gotovo za 33% (za trećinu) manje nego u 1980. godini, odnosno 50% manje nego 1987. godine. Sve to ukazuje na izraziti pad investicijske aktivnosti u Županiji.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=